وبلاگ پانوراکتکنیک های کاری برای مشاورین املاک یا تکنیکهای فروش ملک

مجموعه اصول و مهارت هایی که با تسلط بر آن ها می تونید متمایز بشید و درآمد تان را افزایش شدیدی دهید. این اصول در تمام جهان ثابت و کارآمدن فقط...

زمان مطالعه: 15 دقیقه

عدم بروز شدن مشاورین و یا شرایط عجیب اقتصادی !!! کدامیک سهم بیشتری دارند ؟؟

مشاورین املاک افرادی هستند که در شهر های مختلف بر اساس منطقه جغرافیایی که زندگی نموده، ملک های مختلف تجاری، مسکونی، اداری، و... را رهن،...

زمان مطالعه: 15 دقیقه

شناخت ویژگی های مشاورین املاک

مشاورین املاک افرادی هستند که در شهر های مختلف بر اساس منطقه جغرافیایی که زندگی نموده، ملک های مختلف تجاری، مسکونی، اداری، و... را رهن،...

زمان مطالعه: 15 دقیقه

عدم بروز شدن مشاورین و یا شرایط عجیب اقتصادی !!! کدامیک سهم بیشتری دارند ؟؟

مشاورین املاک افرادی هستند که در شهر های مختلف بر اساس منطقه جغرافیایی که زندگی نموده، ملک های مختلف تجاری، مسکونی، اداری، و... را رهن،...

زمان مطالعه: 15 دقیقه

عدم بروز شدن مشاورین و یا شرایط عجیب اقتصادی !!! کدامیک سهم بیشتری دارند ؟؟

مشاورین املاک افرادی هستند که در شهر های مختلف بر اساس منطقه جغرافیایی که زندگی نموده، ملک های مختلف تجاری، مسکونی، اداری، و... را رهن،...

زمان مطالعه: 15 دقیقه

توانایی برقرار کردن ارتباط موثر با دیگران

مشاورین املاک افرادی هستند که در شهر های مختلف بر اساس منطقه جغرافیایی که زندگی نموده، ملک های مختلف تجاری، مسکونی، اداری، و... را رهن،...

زمان مطالعه: 15 دقیقه

شناخت ویژگی های مشاورین املاک

مشاورین املاک افرادی هستند که در شهر های مختلف بر اساس منطقه جغرافیایی که زندگی نموده، ملک های مختلف تجاری، مسکونی، اداری، و... را رهن،...

زمان مطالعه: 15 دقیقه