عدم بروز شدن مشاورین و یا شرایط عجیب اقتصادی !!! کدامیک سهم بیشتری دارند ؟؟

14
74
جمعه 9 شهریور 1397

 

توانایی برقرار کردن ارتباط موثر با دیگران

یکی از لازمه های شغل مشاورین املاک این است که اخلاق و رفتار خوبی داشته باشند تا بتوانند در برقراری ارتباط موثر با دیگران موفق عمل نمایند. در غیر این صورت نمی توانند مشتری را جذب نموده و برای خود کسب درآمد داشته باشند. بدین ترتیب قبل از هر چیزی باید به یادگیری آداب معاشرت با دیگران پرداخته، تا بتوان در حوزه خود تبدیل به فردی موفق شد. مشاورین املاک باید توانایی برقراری ارتباط با گروه های سنی مختلف و جنسیت های مختلف را به خوبی بیاموزند.

فعالیت و پویایی از ویژگی های مشاورین املاک

معمولا مشاورین املاک نسبت به سایر افراد پویا تر و فعال تر می باشند. این موضوع کمک می کند که بتوانند با استفاده کردن از سیستم فایلینگ املاک بتوانند فروشندگان و یا خریداران ملک را کمک نموده و آنها را بسیار سریع تر به اهداف خود برسانند. بدین ترتیب مشاورین املاکی که فعالیت و پویایی لازم برای این شغل را نداشته باشند، نمی توانند در مسیر پیش رو به موفقیت چندانی برسند و در آینده ای نزدیک با مشکل مواجه می شوند.

0 دیدگاه شما هم میتوانید دراین بحث شرکت کنید!
آخرین مقالات