قوانین و مقررات

ضمن تشکر از انتخاب پانوراک، استفاده از سیستم پانوراک در همه بستر ها و محیط های کاربری آن به معنای قبول شرایط درج شده در ذیل می باشد.
1. پانوراک هیچگونه تعهدی برای صحیح و کامل بودن اطلاعات فایل ها ندارد. همچنین پانوراک قادر خواهد بود بنا بر هر علتی اطلاعات فایلی را تغییر دهد و یا فایل را حذف نماید.
2. کاربران پانوراک هیچگونه حقی برای استفاده از اطلاعات شخصی دیگران، ایجاد مزاحمت و ... ندارند.
3. کاربرانی که اطلاعات فایل ها را برای دیگران ارسال می کنن، مسئولیت تمامی داده ها و اطلاعات فایل های ثبت شده به عهده آنان خواهد بود.
4. کاربران حق انتشار هر محتوایی اعم از عکس، متن و ... که خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد، را ندارند.
5. پانوراک مجاز خواهد بود در صورت استفاده همزمان چندین فرد از یک اکانت، آن اکانت را مسدود نماید. همچنین پانوراک هیچگونه مسئولیتی برای استرداد مبالغ دریافتی برای خرید بسته به عهده ندارد.
6. درصورت خرید اشتباهاً و یا سهواً یک محدوده و پرداخت آن، پانوراک هیچگونه مسئولیتی برای استرداد آن نخواهد داشت.
7. هنگام ثبت نام همه کاربران برخی اطلاعات هویتی آنها دریافت خواهد شد. این اطلاعات نزد پانوراک محفوظ است و تحت هیچ شرایطی جز به حکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نزد اشخاص ثالث افشا نخواهد شد.